Vilkår

Vilkår og Betingelser1. ACCEPT
Det er ikke nødvendigt for en klient at have underskrevet en accept af disse vilkår og betingelser for deres ikrafttrædelse.

Hvis en klient accepterer et tilbud, anses klienten for at have opfyldt og informeret sig selv med disse gældende vilkår, og har dermed accepteret disse vilkår og betingelser i sin helhed.

Læs venligst disse vilkår og betingelser nøje.

Ethvert køb eller brug af vores tjenester indebærer, at du som klient har læst og accepteret vores vilkår og betingelser.

1. ACCEPT2. YDELSER
Betaling for ydelser, der leveres af DeepRed, er defineret i det projektnotat, som klienten modtager via e-mail.

Tilbud er gyldige i 30 dage.

DeepRed forbeholder sig retten til at ændre eller afvise et afgivet tilbud, efter tilbuddets udløb af de normalt gældende 30 dage.

Medmindre andet er aftalt med klienten, kræver alle hjemmeside tjenester en forskudsbetaling på mindst 33% af projektopgørelsen, før arbejdet leveres til klienten til revision.

En anden afgift på 33% opkræves efter udviklingsstadiet, hvor de resterende 33% af projektopgørelsen i alt skyldes ved afslutningen af arbejdet forud for upload til serveren eller frigivelse af materialer.

Betaling for ydelser sker ved bankoverførsel.

Bankoplysninger bliver gjort tilgængelige på samtlige fakturaer.

2. YDELSER3. KLIENT GENNEMSYN
DeepRed vil give klienten mulighed for at gennemse udseendet og indholdet af hjemmesiden under designfasen, samt når den samlede hjemmeside udvikling er afsluttet.

Ved afslutningen af projektet anses materialer etc. for at være accepteret og godkendt, medmindre klienten underretter DeepRed indenfor 10 dage, efter at materialet stilles til rådighed for ham eller hende.

3. KLIENT GENNEMSYN4. OFFENTLIGGØRELSE OG SAMARBEJDE
DeepRed vil installere og offentliggøre eller nærmere levere klientens hjemmeside senest på den dato, der er angivet i projektforslaget.

DeepRed, modtager indledende betaling, medmindre en forsinkelse er specifikt anmodet af klienten og aftalt med DeepRed.

Til gengæld indvilger klienten i at delegere en enkelt person som primær kontaktperson, for at hjælpe DeepRed, med at udføre opgaven på en for klienten tilfredsstillende og hensigtsmæssig måde.

Under projektet vil DeepRed kræve, at klienten leverer indholdet til hjemmesiden; tekst, billeder, film og lydfiler etc.

4. Offentliggørelse og Samarbejde5. MANGLENDE LEVERING AF HJEMMESIDE INDHOLD
DeepRed er en mindre virksomhed, for at forblive effektiv skal vi sikre, at det arbejde, vi har programmeret, udføres til den planlagte tid.
Til tider må vi muligvis afvise tilbud om andet arbejde og henvendelser, for at sikre at klientens arbejde bliver afsluttet på det forudaftalte tidspunkt.

Derfor beder vi klienten om at overhænde alle nødvendige oplysninger på forhånd.

Ved enhver lejlighed, hvor der ikke kan gøres fremskridt med klientens hjemmeside, fordi vi ikke har fået de krævede oplysninger i den aftalte tidsramme, og vi bliver forsinket som resultat, forbeholder vi os ret til at pålægge et tillæg på op til 25%.

Hvis klientens projekt indebærer Search Engine Optimization, så har vi brug for tekstindholdet til hjemmesiden på forhånd, således at SEO kan planlægges og gennemføres effektivt.

Hvis klienten accepterer at give os de nødvendige oplysninger og vi derefter ikke inden for en uge efter projektets start har modtaget oplysningerne, forbeholder vi os ret til at lukke projektet og forlange at den resterende betaling forfalder med det samme.

Simpelt sagt, så er det vigtigt at aftalen vedrørende indsendelse af indholds informationer ikke skal indgås, før klienten er klar til at fremsende informationerne.

BEMÆRK:
Tekstindhold skal leveres som et Microsoft Word, e-mail (eller lignende) dokument med siderne i det medfølgende dokument, der repræsenterer indholdet af de relevante sider på klientens websted.
Disse sider skal have de samme titler som de aftalte hjemmesider. Kontakt os, hvis der er brug for præciseringer herom.

Ved hjælp af vores content management system er klienten i stand til selv at holde sit indhold opdateret.

5. MANGLENDE LEVERING AF HJEMMESIDE INDHOLD6. BETALING
Medmindre andet er aftalt så vil fakturaer blive leveret af DeepRed efter færdiggørelsen, men inden udgivelsen af hjemmesiden.

Fakturaer sendes normalt via e-mail.
Kunden kan dog vælge at modtage fakturaer på papir.
Fakturaer skal betales ved modtagelse.

Konti, der forbliver ubetalte I fjorten (14) dage efter forfaldsdatoen, vil blive pålagt et servicegebyr på højst en og en halv procent (1,5%) eller Kr. 250,00 pr. påbegyndt 2 uger af det samlede skyldige beløb.

6. BETALING7. EKSTRA UDGIFTER
Kunden accepterer at tilgodese DeepRed for eventuelle ekstra udgifter, der er nødvendige for at afslutte arbejdet.

Eksempler ville være køb af specielle skrifttyper, royaltyfri stockbilleder etc.

7. EKSTRA UDGIFTER8. WEBBROWSERE
DeepRed gør alt for at sikre, at hjemmesider er designet til at blive betragtet af de fleste besøgende.
Hjemmesiden vil være er designet til at fungere sammen med de mest populære nuværende browsere (f.eks. Firefox, Internet Explorer, Google Chrome osv.).

Kunden er enig i, at DeepRed ikke kan garantere korrekt funktionalitet med alle browsersoftware på tværs af forskellige operativsystemer.

DeepRed kan ikke acceptere ansvar for websider, som ikke vises acceptabelt i nye versioner af browsere, der frigives, efter at hjemmesiden er designet og overdraget til kunden.

Som sådan forbeholder DeepRed sig ret til at give tilbud i forbindelse med ethvert arbejde, der er involveret i at ændre hjemmeside design eller webkoder for at kunne arbejde med opdateret browser software.

8. WEBBROWSERE9.MISLIGHOLDELSE
Konti, der ikke er betalt 8 dage efter faktura datoen, vil blive betragtet som værende misligeholdt.

Hvis den misligholdende klient opret -og vedligeholder oplysninger eller filer på DeepRed's webområde, så vil DeepRed efter eget valg, fjerne alt sådant materiale fra sit webrum.

DeepRed er ikke ansvarlig for tab af data på grund af fjernelse af tjenesten.
Fjernelse af sådant materiale afholder ikke klienten fra forpligtelsen til at betale eventuelle udestående gebyrer, vurderet på klientens konto.

Delvise indbetalinger skal aftales på forhånd, ellers vil det anses som værende utilstrækkelige midler og klienten vil modtage et ekstra gebyr på Kr. 250,00, samtidigt vil klientens konto straks blive betragtet som misligholdt, indtil fuld betaling er modtaget.

Klienter med misligholdte konti accepterer at betale DeepRed rimelige udgifter, herunder juridiske gebyrer og omkostninger til indsamling af tredjeparts agenturer, som DeepRed har påtaget sig i håndhævelsen af disse vilkår og betingelser.

9. MISLIGHOLDELSE10. OPSIGELSE
Klientens opsigelse af tjenester skal indgives skriftligt, og vil være gældende ved modtagelse af en sådan meddelelse.
E-mail- eller telefonanmodninger om opsigelse af tjenester vil ikke blive honoreret, medmindre det bekræftes skriftligt.

Klienten faktureres for arbejde udført til datoen for første opsigelse af afbestillingen, frem til betaling inden for tredive (30) dage.

10. OPSIGELSE11. GODTGØRELSE
Alle DeepRed tjenester må kun benyttes til lovlige formål.

Klienten accepterer at holde DeepRed ApS skadesløs, fra eventuelle krav som følge af klientens brug af DeepRed ApS service, der skader klienten eller andre parter.

11. GODTGØRELSE12. OPHAVSRET
Klienten bevarer ophavsretten til data, filer og grafiske logoer, der er leveret af DeepRed eller anden leverandør.

Klienten overgiver DeepRed, rettighederne til at offentliggøre og anvende sådant materiale.
Klienten skal indhente tilladelse og rettigheder til at anvende oplysninger eller filer, der er ophavsretligt beskyttet af en tredjepart.

Klienten er desuden ansvarlig for at give DeepRed tilladelse og rettigheder, til brug for det samme og indvilliger i at holde DeepRed fri for skadesløsholdelse fra ethvert krav som følge af klientens uagtsomhed eller manglende evne til at opnå korrekte ophavsretstilladelser.

En kontrakt for hjemmeside design og / eller placering skal betragtes som en garanti fra klienten til DeepRed, at alle sådanne tilladelser og myndigheder er opnået.
Klienten og DeepRed kan anmode om at få udleveret bevis for tilladelser og diverse myndigheder.

12. OPHAVSRET13. LEVERING - STANDARD MEDIER
Medmindre andet er angivet i projektnoteringen, forudsætter denne aftale, at enhver tekst vil blive leveret af klienten i elektronisk format (ASCII-tekstfiler, der leveres på diskette, via e-mail eller FTP), og at alle fotografier og anden grafik skal leveres fysisk i højkvalitets print, egnet til scanning eller elektronisk i .gif, .jpeg, .png eller .tiff format.

Selvom ethvert rimeligt forsøg foretages på vegne af DeepRed, til at returnere klienten eventuelle billeder eller trykt materiale, der tidligere er leveret til brug ved oprettelse af klientens hjemmeside, kan sådan en retur ikke garanteres.

Det anbefales derfor at klienten til enhver tid beholder kopier af sine originale filer på klientens egen server.

13. LEVERING - STANDARD MEDIER14. DESIGN KREDITTERING
Et link til DeepRed, vises enten i en lille type eller i en lille grafik nederst på klientens hjemmeside.

Hvis grafik benyttes, vil den blive designet til at passe ind i det overordnede site design.

Hvis en klient anmoder om, at design kreditten fjernes, vil der blive anvendt et nominelt gebyr på 10% af de samlede udviklingsafgifter.

Når de samlede udviklings omkostninger er under Kr. 50.000,00, vil et fast gebyr på Kr. 5.000,00 blive anvendt.

Klienten er også enig i, at den hjemmeside der er udviklet til klienten, kan præsenteres i DeepRed's portefølje.

14. DESIGN KREDITTERING15. ADGANGSKRAV
Hvis klientens hjemmeside skal installeres på en tredjeparts server, skal DeepRed have midlertidig læse/skriveadgang til klientens lagerkataloger, som skal være tilgængelig via FTP.

Afhængigt af projektets specifikke karakter kan det være nødvendigt at konfigurere andre ressourcer på serveren.

15. ADGANGSKRAV16. ÆNDRINGER
DeepRed kan ikke acceptere ansvar for ændringer som følge af en tredjepart, der forekommer på kundens sider, efter den er installeret.

Sådanne ændringer indbefattes, men er ikke begrænset for tilføjelser, modifikationer eller sletninger.

16. ÆNDRINGER17. DOMÆNE NAVNE
DeepRed ApS kan købe domænenavne på vegne af klienten.

Betaling og fornyelse af disse domænenavne er klienten ansvar.

Tab, annullering eller andre forhold i forbindelse med domænet forårsaget af manglende, eller forsinket betaling er ikke DeepRed ApS ansvar.

Klienten skal føre en oversigt over betalingsdatoen for betaling, for at sikre at betalingen er overført i god tid.

17. DOMÆNE NAVNE18. GENERELT
Disse vilkår og betingelser erstatter alle tidligere repræsentationer, forståelser eller aftaler.

Kundens underskrift eller betaling af et forskudsgebyr, udgør en aftale og accept af disse Betingelser.

Online betaling er en accept af vores vilkår og betingelser.

18. GENERELT19. SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
Social Media Marketing og Management defineres som at hjælpe en klient til at markedsføre deres produkter eller tjenester via sociale medier.

DeepRed ApS vil til enhver tid respektere komponenterne i klientens valgte sociale mediepakke, idet der gives en aftale om minimum 3 måneders kontrakt, der serveres, og månedlige betalinger modtages på forhånd.

I tilfælde af at betalingen ikke er modtaget i tide, beklager vi at yderligere arbejde vil blive standset indtil dette er afhjulpet.

19. SOCIAL MEDIA MANAGEMENT20. LOVVALG
Denne aftale er underlagt Dansk lovgivning.

20. LOVVALG21. ANSVAR
DeepRed ApS udelukker hermed sig selv, sine medarbejdere og eller agenter fra ethvert ansvar fra:

Tab eller skade forårsaget af unøjagtighed
Tab eller skade forårsaget af udeladelse
Tab eller skade forårsaget af forsinkelse eller fejl, uanset om det skyldes
Uagtsomhed eller anden årsag ved produktionen af hjemmesiden.
Tab eller skade på klients kunst / billeder, der leveres til hjemmesiden.
Uanset om tabet eller skaden skyldes uagtsomhed eller andet.

DeepRed ApS's ansvar overfor klienten med hensyn til ethvert krav eller overtrædelse af denne aftale, uanset om det skyldes uagtsomhed, er begrænset til de gebyrer, der er betalt for ydelserne i henhold til den indgået aftale, for hvilken bruddet har opstået.

21. ANSVAR22. ADSKILLELIGHED
I tilfælde af at en eller flere af bestemmelserne i denne aftale anses for at være ugyldige, ulovlige eller uhåndhævelige, vil de resterende bestemmelser i denne aftale være uberørt, og aftalen er ikke ugyldig alene af denne årsag.

En sådan ugyldig, ulovlig eller uhåndhævelig bestemmelse, skal erstattes af en gensidig acceptabel gyldig, lovlig og eksigibel bestemmelse, der kommer tættest på parternes hensigt om at underbygge det ugyldige.

22. ADSKILLELIGHED

START ET PROJEKT

START ET NYT PROJEKT

KONTAKT OS

KONTAKT OS

NYHEDSBREV

NYHEDSBREV